AMEA-nın Lənkəran Regional Elmi Mərkəzi

 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının öndə gedən qurumlarından biri də Lənkəran Regional Elmi Mərkəzi AMEA Rəyasət Heyətinin 21 sentyabr 2005-ci il tarixli qərarı ilə yaradılmışdır.

https://president.az/az/articles/view/62089

https://president.az/az/articles/view/62088

https://president.az/az/articles/view/62087

 

2023-cü il noyabrın 29-da AMEA-nın Rəyasət Heyətinin binasında Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Ümumi yığıncağı keçirilmişdir. Yığıncaqda “AMEA-da yeniləşmə prosesləri: struktur islahatlarından elmi-tədqiqatların yenidən təşkilinə, elektron hərəkata və beynəlxalq elmi qurumlarda təmsil olunmağadək” mövzusunda məruzə edilmişdir.

Lənkəran Regional Elmi Mərkəzi dövlət siyasətinə uyğun olaraq, 2022-ci ilin sonlarından başlayaraq AMEA-da yeni islahatlara əsasən, ictimai və humanitar profilli elmi müəssisələrdən ibarət Akademiyanın dövlətin ideoloji və mədəni-mənəvi siyasətinin həyata keçirilməsindəki rolunun artırılmasına, Azərbaycan xalqının etnogenezinin, arxeologiyasının, etnoqrafiyasının, dilinin, folklorunun, ədəbiyyatının, maddi və qeyri-maddi mədəni abidələrinin, qədim əlyazmalarının, mədəniyyətinin, incəsənətinin, milli-memarlıq məktəblərinin, tarixinin, müasir çağırışlar, nəzəri-metodoloji və sosial-antropoloji baxışlar, o cümlədən Azərbaycançılıq prinsipləri əsasında araşdırılmasına yönəldilmişdir.

Lənkəran Regional Elmi Mərkəzinin profili humanitar və ictimai elmlər olmaqla yanaşı əldə etdiyi əsas nəticələr regionumuzun spesifikası ilə bağlıdır. Lənkəran-Astara bölgəsi üçün xarakterik bitkilərin toplanması, tədqiqi, mühafizəsi, çay və sitrus bitkilərinin yeni yüksək məhsuldar və davamlı sortların yaradılması və artırılması, müasir klon seleksiyası üsulları ilə yeni sortlarının yaradılması və fermer təsərrüfatına tövsiyə olunması, həmçinin müxtəlif calaq üsullarla xalq seleksiyasında olan armud sortlarının tədqiqatın aparılması, toplanması, genefondun yaradılması, eyni zamanda bölgənin etnoqrafiyası və folklorunun da araşdırılıb tədqiq olunması vacib elmi istiqamətlərdəndir. Təcrübə bağımız fəaliyyətimizin əsasını təşkil edir.

Biz də AMEA-nın Lənkəran Regional Elmi Mərkəzi olaraq öz fəaliyyətimizi qeyd olunan prinsip və çağırışlar əsasına qurmağa çalışırıq.