Lənkəran REM-nin şöbələri və fəaliyyət istiqamətləri

  1. Çay və subtropik bitkilər şöbəsinin əsas fəaliyyət istiqamətləri:

Lənkəran-Astara bölgəsinin floristik tərkibinin, müxtəlifliyinin öyrənilməsi və qiymət­ləndi­ril­məsi; 

Nadir bitkilərinin bioekoloji və fitosenotik xüsusiyyət­lərinin öyrənilməsi;

Lənkəran – Astara bölgəsi şəraitində çay, sitrus və subtropik bitkilərin mövcud sort və formalarının toplanması, morfoloji bioloji təsərrüfat xüsusiyyətləri, onların məhv olmaq təhlükəsindən qorunması, bərpa edilməsi, müasir seleksiya baxımından qiymətləndirilməsi, yeni sortların seçilməsi və yaradılması; 

  1. Arxeologiya şöbəsinin əsas fəaliyyət istiqamətləri:

Azərbaycanın Cənub-Şərq regionunun arxeoloji və numizmatik abidələrinin aşkarlanması, onların xəritələrinin tərtibi, numizmatik fondun və muzeyin yaradılması, numizmatik materialların elmi dövriyyəyə daxil edilməsi, kataloqlaşdırılması və digər istiqamətlərdə elmi-tədqiqat işləri həyata keçirilməsi.