Lənkəran REM-nin şöbələri 

 

  1. Tarix və ədəbiyyat şöbəsi
  2. Elektron xidmətlər və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi
  3. Çay və subtropik bitkilər şöbəsi 
  4. Nadir sitrus bitkiləri laboratoriyası
  5. Herontoloji tədqiqatlar şöbəsi
  6. İnsan resursları şöbəsi
  7. Təchizat və xidmət şöbəsi
  8. Mühasibatlıq
  9. Kitabxana