Lənkəran REM-in direktoru: “Hazırda ölkəmizdə çayçılığın əvvəlki şöhrətini qaytarmaq üçün vacib addımlar atılmaqdadır”